Výtvarný plenér Ředkovec 2023 / Barbora Novotná

Mezi dny 4. až 9. 6. 2023 pro­běhl výtvarný plenér v Ředkovci u Lipnice nad Sázavou. Plenéru se zúčastnilo 31 dětí, učitelé Jan Kopřiva a Lenka Říhová a jejich tři dobrovolné asistentky. Po příjezdu do ubytovacího střediska jsme si rozdělili pokoje. Pak bylo dětem řečeno, co takový plenér vlastně znamená (pro laiky: prostě a jednoduše tvoření venku) a co se bude v průběhu následujících pěti dní dít. Dětem se rozdaly žákovské knížky, které jim však byly záhy po jejich podepsání a případném zkrášlení zase odebrány. Do těchto žákovských knížek jim pak ostatní účastníci plenéru mohli zapisovat pozitivní věci nebo kreslit obrázky. Všichni jsme si pak své žákovské mohli vzít až na konci plenéru.

Nedělním večerem a pondělním ránem nás provázel pan malíř Jiří Černý, který nám vyprávěl o svém díle. Posléze dostaly děti za úkol namalovat své vlastní dílko inspirované jeho stylem.

Po odjezdu pana Černého a po následném obědě se dalšího úkolu ujala jedna z praktikantek. Celé odpoledne tak bylo zasvěceno ptactvu a vědecké ilustraci. V podvečer jsme si také vyzkoušeli, jaké to je animovat.

V úterý se podnikl výlet na hrad Lipnice, kde byly děti seznámeny nejen s gotickým, ale také s renesančním slohem. Následovala výprava k lomům a souboru reliéfů Památník odposlechu, jejichž autorem je Radomír Dvořák, což je ostatně i vyučující na střední škole, kam docházejí dvě z našich praktikantek.

Další den děti vzájemně ve svých obrázcích hledaly žáby, které do svých výtvorů zakomponovávaly a různě schovávaly. Někteří si poskládali z papíru origami žabky a postavili jim domečky z přírodnin.

Ve čtvrtek jsme se zabývali umělcem Janem Zrzavým, který se narodil v nedaleké Okrouhlici. Děti se pokoušely domalovat některé jeho obra­zy na základě předlohy. Vyzkoušely si také figurální kresbu podle živého modelu. Finální obrázek byl stylizován do podoby obrazu Červená Kleopatra, který vznikl právě rukou Jana Zrzavého.

Poslední den, tedy v pátek, jsme se vydali vlakem na hrad v Ledči nad Sázavou. Zajímala nás konkrétně expozice zaměřená na Jaroslava Foglara. Strávili jsme tu asi hodinu. Z hradu jsme šli rovnou na nádraží, odkud jsme se dalším vlakem vydali do Zruče, kde se v prostorách základní umělecké školy uskutečnila malá výstava všech vzniklých výtvorů.

V úplném závěru jsme si rozdali žákovské knížky a malé „Vincenty“(van Gogh), které pro nás všechny upletla maminka paní učitelky Říhové.

A tak skončil letošní plenér v Ředkovci, který jsme si všichni patřičně užili. Další plenér nás čeká, doufejme, zase za dva roky. Malování zdar!

Plenér

↑ Nahoru