přijímání žáků

Co udělat, pokud chci přihlásit syna/dceru do Základní umělecké školy:

 1. rezervovat si den a čas v elektronické přihlášce – rezervace termínu, kdy přijde žák s rodičem do školy na přijímací zkoušky Elektronickou přihláškou (nabídka volných studijních zaměření bude k dispozici v první polovině měsíce června)
 2. stáhnout, vytisknout a vyplnit dva dokumenty Přihlášku a Matriku, přinést s sebou na rezervovaný termín přijímací zkoušky 
 3. dostavit se na přijímací zkoušky se svým synem/dcerou podle vybraného oboru

Hudební obor

hra na hudební nástroj a sólový zpěv

Přijímací kritéria

 • zpěv jednoduché písničky nebo říkadla
 • vytleskání jednoduchého rytmu (opakování po učiteli – hra na ozvěnu)
 • sluchová analýza (vyšší a nižší tón)

Přípravné studium – určeno pro děti od 5 let a starší (k 1. září) 
Přípravné a základní studium – určeno pro děti od 6 let a starší (k 1. září) ve hře na hudební nástroje a sólový zpěv

Přijímací řízení na následující školní rok proběhne v pondělí 10. června 2024 mezi 14.00 a 17.00 hodinou v učebně hudebního oboru (1. podlaží)

Výtvarný obor

Přijímací kritéria

prezentace vlastní tvorby:

 • zájemci ve věku 5 – 9 let si předem doma nakreslí na zvolený formát oblíbeným kreslicím prostředkem obrázek na téma „Náš dům, moje rodina“
 • zájemci ve věku od 10 let si připraví studijní kresbu oblíbeného předmětu tužkou na A4

Obrázek děti přinesou k přijímacímu pohovoru s dalšími ukázkami vlastní tvorby a společně si o výtvorech popovídáme.

Přípravné studium – určeno pro děti od 5 let a 6 let (k 1. září)
Základní studium – určeno pro děti od 7 let a starší (k 1. září)

Přijímací řízení na následující školní rok proběhne v pondělí 10. června 2024 mezi 14.00 a 17.00 hodinou v učebně výtvarného oboru (1. podlaží)

Taneční obor

Přijímací kritéria

 • pohyb (opakování jednoduchých cviků po učiteli)
 • vytleskání jednoduchého rytmu (opakování po učiteli – hra na ozvěnu)
 • zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

Přípravné studium – určeno pro děti od 6 let (k 1. září)
Základní studium – určeno pro děti od 7 let a starší (k 1. září)

Přijímací řízení na následující školní rok proběhne v pondělí 10. června 2024 mezi 14.00 a 17.00 hodinou v učebně tanečního oboru (2. podlaží)

Literárně dramatický obor

Přijímací kritéria

 • pohyb (opakování jednoduchých pohybů po učiteli)
 • vytleskání jednoduchého rytmu (opakování po učiteli – hra na ozvěnu)
 • zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez
 • doplňkově se lze připravit recitaci básničky/říkadla, nebo četbu libovolného textu

Přípravné studium – určeno pro děti od 6 let (k 1. září)
Základní studium – určeno pro děti od 7 let a starší (k 1. září)

Přijímací řízení na následující školní rok proběhne v pondělí 10. června 2024 mezi 14.00 a 17.00 hodinou v učebně literárně dramatického oboru (koncertní sál školy v přízemí)

↑ Nahoru