vzdělávání seniorů

Logo Akademie umění a kultury

Akademie umění a kultury

projekt města Zruč nad Sázavou a základní umělecké školy
zaměřený na umělecké vzdělávání pro seniory

Projekt je zaměřen na podporu zvyšování kvality života seniorů. Akademie umění a kultury poskytne seniorkám a seniorům odborné studium v uměleckých oborech, které se vyučují na naší škole – v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Zájemcům umožní smysluplné aktivní naplnění volného času, seberealizaci a navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů. Zapojí se do kulturního dění ve městě při pořádání vlastních vystoupení a výstav. Setkávání s příslušníky starší generace bude také přínosem pro žáky základní umělecké školy.

Jde o studium s cílem, který si sami senioři zvolí podle svých psychických i fyzických schopností. Studující si společně s lektorem stanoví svůj vysněný cíl, ke kterému budou vzdělávání směrovat. Studium se bude po celou dobu odvíjet od možností a pokroků seniora.

Vzdělávání v uměleckých oborech bude zabezpečeno kvalifikovanými učiteli základní umělecké školy. Bude probíhat formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových lekcí. S ohledem na výuku dětí bude vyučování seniorů rozvrženo především v dopoledních hodinách v učebnách ZUŠ Zruč nad Sázavou.

Vzdělávání pro seniory v ZUŠ Zruč nad Sázavou jsme zahájili v únoru 2018. Předpokládaná doba studia jsou dva roky. Vzdělávání je určeno pro občany ve věkové kategorii „55+“ ze Zruče, Dubiny, Želivce a Nesměřic. Přihlášky na akademický rok se podávají za I. semestr do 10. září v kanceláři ZUŠ nebo elektronicky.

Platba: 300 Kč na semestr

Kontakty: 732 168 066 / eliska.belohradska@zus-zruc.cz

Dokumenty:

↑ Nahoru