projekty/granty

Mezinárodní kytarová soutěž „Zruč nad Sázavou“

https://www.igc-zruc.cz/

Plenér

Plenér je projekt výtvarného oboru, při kterém probíhá intenzivní výuka v některé atraktivní lokalitě ve středních Čechách. Při výuce je zde využito možností, které není možné realizovat v učebnách a tím originálním způsobem  obohatit výuku na ZUŠ. Tento projekt nabízí možnost propojení i, s ostatními obory.

Dětský karneval

Dětský zábavný a soutěžní pořad protkaný vystoupením a pracemi žáků Základní umělecké školy, na jehož organizaci se podílí zaměstnanci školy, učitelé, žáci a rodiče.

Akademie umění a kultury

(projekt Města Zruč nad Sázavou a základní umělecké školy zaměřený na vzdělávání pro seniory)

Projekt je zaměřen na podporu zvyšování kvality života seniorů. Akademie umění a kultury – vzdělávání III. věku poskytne seniorkám a seniorům odborné studium v uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický). Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické – tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak potřeby sociální – navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů. Úkolem akademie je tak motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu.

Šablony

Loga EU a MŠMT

Šablony I – OP JAK – ZUŠ Zruč nad Sázavou
Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I
Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora využití inovativních forem výuky žáků (např. formou projektových dnů ve škole a mimo školu). Dále projekt podpoří další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy (včetně výuky angličtiny) a nabídne prostor pro spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejností (komunitní setkávání v ZUŠ).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006882

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

↑ Nahoru