kontakty

Mgr. Balko Simona – pěvecká hlasová výchova
simona.balko@zus-zruc.cz

Ing. Bělohradská Eliška – účetní, ekonom školy 
eliska.belohradska@zus-zruc.cz, tel.: 732 168 066

Bělohradský Radek, DiS. – zástupce ředitele školy, akordeon, elektronické klávesové nástroje
radek.belohradsky@zus-zruc.cz, tel.: 736 610 014

Darebný Viktor, DiS. – klavír, korepetice
viktor.darebny@zus-zruc.cz

Flos Tomáš, DiS. – dechové žesťové nástroje
tomas.flos@zus-zruc.cz

Freml Jiří – ředitel školy, kytara
jiri.freml@zus-zruc.cz, tel.: 736 610 013

MgA. Freml Matěj, Ph.D. – kytara
matej.freml@zus-zruc.cz

Jankulová Veronika, DiS. – kytara
veronika.jankulova@zus-zruc.cz

Khyshchenko Nataliia – klavír, korepetice
nataliia.khyshchenko@zus-zruc.cz

Kluchová Miroslava, DiS. – dechové dřevěné nástroje, dechové soubory
miroslava.kluchova@zus-zruc.cz

Mgr. Kopřiva Jan – výtvarná tvorba
jan.kopriva@zus-zruc.cz

Krofta Jan – bicí nástroje
jan.krofta@zus-zruc.cz

MgA. Eliška Malík Machačová, Dis. – pěvecká hlasová výchova/populární zpěv
eliska.machacova@zus-zruc.cz

Patera Lukáš, dipl.um. – akordeon, klavír, elektronické klávesové nástroje
lukas.patera@zus-zruc.cz, tel.: 604 120 067

Paterová Kateřina, DiS. – housle, hudební nauka
katerina.paterova@zus-zruc.cz

Mgr. Říhová Lenka – výtvarná tvorba 
lenka.rihova@zus-zruc.cz

Sahulová Aneta – taneční tvorba
aneta.sahulova@zus-zruc.cz

Veselý Václav – literárně dramatická tvorba
vaclav.vesely@zus-zruc.cz

Vobořil Tomáš, DiS. – dechové žesťové nástroje, dechové soubory
tomas.voboril@zus-zruc.cz

Mgr. Vobořilová Lenka – pěvecká hlasová výchova
lenka.voborilova@zus-zruc.cz

↑ Nahoru