Radek Bělohradský, DiS. (*1975)

Studoval na teplické konzervatoři hru na akordeon u profesora Václava Neužila. Po studijích absolvoval základní vojenskou službu, a od roku 1997 nastoupil jako učitel na Základní uměleckou školu ve Zruči nad Sázavou. V roce 2003 se stal zástupcem ředitele. Vyučuje hru na akordeon a elektronické klávesové nástroje a během své pedagogické praxe vychoval mnoho absolventů, kteří své dovednosti uplatnili v osobním životě, a v amatérském hudebním světě. Jeho žáci pravidelně a úspěšně reprezentují školu a město Zruč nad Sázavou na národních soutěžních kláních ve hře na akordeon a na elektronické klávesové nástroje. Hudba a práce s dětmi je jeho největší láskou, samozřejmě až po jeho rodině.

↑ Nahoru