organizace výuky

 • vyučují se tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.
 • výuka je organizována formou individuální, skupinové a kolektivní.

Hudební obor

Základní studium

 • Přípravné studium I. stupně; délka studia 1–2 roky, forma studia – kolektivní, skupinová, individuální
 • I. stupeň - délka studia 7 let, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní – hudební nauka, společné muzicírování
 • Přípravné studium II. stupně - délka studia 1 rok, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní
 • II. stupeň - délka studia 4 roky, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní – společné muzicírování

Výtvarný obor

Základní studium

 • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1–2 roky, forma studia – kolektivní
 • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
 • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

Taneční obor

Základní studium

 • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
 • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
 • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

Literárně dramatický obor

Základní studium

 • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
 • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní, individuální
 • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní, individuální

↑ Nahoru