Miroslava Kluchová, DiS. (*1985)

Hudební školu začala navštěvovat v Roztokách u Prahy. Na přijímací zkoušky na konzervatoř se připravovala na Základní umělecké škole hlavního města Prahy na Žižkově. V červnu 2007 dokončila studium na Konzervatoři v Teplicích, kde studovala hru na klarinet ve třídě prof. Malečka. Za dob studia na konzervatoři několikrát hostovala v Severočeské filharmonii a byla stálou členkou Dechového orchestru Junior. Od roku 2006 pracovala jako učitelka hry na klarinet, saxofon, sopránovou a altovou zobcovou flétnu v Základní umělecké škole Roudnice nad Labem, kde působila do roku 2011. V naší Základní umělecké škole začala učit v září 2012 ve všech uvedených oborech. Každoročně se vzdělává v různých oborech hudební výchovy, aby mohla prohloubit své znalosti a obohatit výuku svých žáků.

↑ Nahoru