Jiří Freml (*1957)

Studoval na teplické konzervatoři u profesorů Václava Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1981 působí pedagogicky na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou, v roce 2003 se stal jejím ředitelem. Během své pedagogické praxe získal četná ocenění za vzornou přípravu žáků na soutěž ve hře na kytaru.  V roce 2001 mu byla udělena „Cena města Zruč nad Sázavou“ za vynikající výsledky v oboru Kytarová hra“ a za reprezentaci města v kytarových soutěžích mezinárodní úrovně. Je iniciátorem a ředitelem mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou“. Z jeho žáků, kteří vystudovali konzervatoře a vysoké školy v oboru hry na kytaru, jmenujme Soňu Brabcovou, Matěje Fremla, Veroniku Jankulovou, Marii Jednorožcovou a Elišku Lenhartovou. Jedním z jeho nejúspěšnějších žáků je syn Matěj Freml.

↑ Nahoru