historie školy

Hudební vzdělávání má ve Zruči nad Sázavou dlouholetou a bohatou tradici. V roce 1958 byla založena jako pobočka Základní hudební školy Ledeč nad Sázavou. V roce 1966 je založena samostatná Lidová škola umění. Během svého fungování změnila několikrát svůj název, reagovala na systémové a společenské změny, ale po celou dobu plnila a plní své poslání – rozvíjí v dětech a mládeži umělecké vlohy, estetické i etické cítění a učí je vnímat a milovat umění.

Dnešní název „Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou“ nese od roku 1995 na základě systémových změn ve školství. Od roku 2003 je ZUŠ Zruč nad Sázavou příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou. Od roku 2012 působí v nově zrekonstruované budově a je odpovídajícím zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém vybavení. Školu navštěvuje cca 470 žáků, které vyučuje 19 pedagogů. Kromě hlavní budovy probíhá výuka v dalších místech poskytovaného vzdělávání – ZŠ Dolní Kralovice, ZŠ Čechtice, ZŠ Kácov, ZŠ Trhový Štěpánov a ZŠ Zbraslavice.

V podstatě po celou dobu své existence se škola rozrůstá a rozvíjí. Ve Zruči nad Sázavou si vybudovala pozici významné vzdělávací a kulturní instituce a nemalou měrou se podílí na kulturním životě města a regionu. Pravidelně pořádá již tradiční akce, ať už to jsou koncerty, představení či výstavy. Škola je také členem Asociace základních uměleckých škol. Každoročně se zapojuje i do celostátního happeningu ZUŠ Open. 

Systém uměleckého školství se u nás vytvářel po generace, jeho tradice i úroveň jsou pro svět vzorem. Hodně základních uměleckých škol udržuje kontakty se zahraničními partnery, takže víme, jak nás hodnotí. Kladou nám na srdce, abychom si chránili systém vzdělávání, který oni tolik obdivují. Dle materiálů OECD patří základní umělecké školství k nejpropracovanějším vzdělávacím systémům na světě.

↑ Nahoru