Zakoupení pomůcek pro výtvarný obor

45 kusů kartonových krabic určených pro dotvoření výtvarníky.

Krabice již byly využity při soutěžích na karnevalu pořádaném SRPŠ.  Krabice budou využity i dalšími obory ZUŠ a to jako kulisy, rekvizity, variabilní objekty a pomůcky pro společný projekt výtvarného, dramatického a tanečního oboru.
 

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme