O škole

Prosíme rodiče, kteří budou děti doprovázet na přijímací zkoušky, aby si vzali do budovy

školy roušky a vydezinfikovali si ruce. Děkujeme.

 

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro žáky ZUŠ a jejich zákonné zástupce ve školním roce 2020/2021

  • všem osobám (žákům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším) je zakázán vstup do školních budov s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění

  • žáci s příznaky infekčního onemocnění budou vráceni přítomným zákonným zástupcům nebo pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců, kteří jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu

  • do všech budov školy budou mít přístup pouze žáci. Rodiče nebo doprovod žáků bude muset čekat před budovou školy. Přítomnost zákonných zástupců nebo dalších doprovázejících osob je z hygienických důvodů ZAKÁZÁNA!!! (vyjma individuálních předem domluvených návštěv v doprovodu zaměstnance školy nebo se souhlasem osoby zajišťující dohled. Návštěva musí mít vždy nasazenou roušku a dezinfikované ruce)

  • všichni žáci jsou povinni po vstupu do školy si pečlivě omývat ruce připravenými dezinfekčními prostředky a používat pouze jednorázové ručníky

  • každý žák musí být při vstupu do školy vybaven rouškou (zabalenou v sáčku)

  • pro všechny žáky dále platí, že nebudou setrvávat v prostorách školy déle než je nezbytně nutné (žák přichází krátce před výukou a odchází po skončení výuky)

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme