Výšlap na rozhlednu Babku, 15. května 2016

K pořádání pochodu nazvaného Výšlap na Babku jsme se rozhodli po připomínkách z řad rodičů – členů spolku, kteří postrádali akci ve volné přírodě spojenou s pohybem, které by se mohli zúčastnit se svými dětmi – žáky školy, ale i s jejich mladšími sourozenci. Ti ještě nemají trpělivost sledovat koncerty a představení svých starších sourozenců.

 

Přípravy byly zahájeny již v prosinci 2015, kdy jsme požádali město Zruč nad Sázavou o příspěvek na malé občerstvení pro děti a nákup drobných pomůcek a odměn pro jednotlivá stanoviště. Individuální dotace byla schválena a my tímto děkujeme panu starostovi M. Hujerovi a městu Zruč nad Sázavou za částku 7.150,- Kč, kterou podpořilo naši akci.

 

V závěru školního roku 2015-2016 byl ve Zruči n. S. pořádán velký počet akcí pro děti, a samotná ZUŠ hostila Mezinárodní kytarovou soutěž – proto nebylo snadné najít volný termín pro konání našeho Výšlapu – ten jsme nakonec přesunuli z června na neděli 15. 5. 2016.

 

Bonusem celé akce byla možnost navštívit před startem budovu ZUŠ a za přítomnosti pedagogů nahlédnout do činnosti jednotlivých uměleckých oborů a předškolním dětem ukázat, co se dá naučit v naší škole a jak smysluplně trávit volný čas.

 

Po prohlídce školy všichni účastníci vybaveni výšlapními plánky vyrazily na 1,5 km dlouhou trasu s 8 zábavnými zastaveními cestou, které pro ně připravili členové spolku. Cílem byla nová rozhledna Babka, která již rok stojí nad naším městem, ale hlavně cesta plná zábavy a poučení.

Všem organizátorům, kteří za nevlídného počasí toho dne věnovali svůj volný čas pro uskutečnění akce, patří uznání a velký dík.

Panu Jana Kopřivovi děkujeme za tvorbu plakátů, plánků trasy a označení stanovišť.

 

Protože se i přes nepřízeň počasí akce zúčastnilo 73 registrovaných dětí za doprovodu rodičů a ohlasy na průběh akce byly pozitivní, rozhodl se spolek „výšlap“ zopakovat i v následujícím roce a snad položit i základ k nové tradici.

 

Za fotografie moc děkujeme Jaroslavovi Boumovi!

Jana Šimková

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme