Přijímání žáku ZUŠ Zruč

Přijatí žáci na školní rok 2023/2024

 

ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK

ZUŠ Zruč nad Sázavou, budova Na Pohoří 575

Co udělat, pokud chci přihlásit syna/dceru do Základní umělecké školy:

1.      rezervovat si den a čas v elektronické přihlášce – rezervace termínu, kdy přijde žák s rodičem do školy na přijímací zkoušky Elektronická přihláška zde (nabídka volných studijních zaměření bude k dispozici v druhé polovině měsíce srpna)

2.      stáhnout, vytisknout a vyplnit dva dokumenty Přihlášku a Matriku, přinést s sebou na rezervovaný termín přijímací zkoušky Přihláška zde      Matrika zde

3.      dostavit se na přijímací zkoušky se svým synem/dcerou s připravenou malou prezentací dle oborů viz. níže

 

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j  a  s ó l o v ý   z p ě v 

pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2023) do Zušáčkových zpívánků

pro děti od 6 let a starší (k 1. 9. 2023) ve hře na hudební nástroje a sólový zpěv

úterý 29. srpna mezi 14.00 a 16.00 hodinou v učebně hudebního oboru / 1. podlaží

připravte si lidovou píseň

 

T A N E Č N Í   O B O R

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2023), přípravná taneční výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2023), současný tanec

úterý 29. srpna mezi 14.00 a 16.00 hodinou v učebně tanečního oboru / 2. podlaží 

připravte si lidovou píseň nebo říkadlo

 

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 6 let (k 1. 9. 2023), přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2023), výtvarná tvorba

úterý 29. srpna mezi 14.00 a 16.00 hodinou v učebně výtvarného oboru / 1. Podlaží

  • Zájemci ve věku 5 – 9 let si předem doma nakreslí na zvolený formát oblíbeným kreslicím prostředkem obrázek na téma „Náš dům, moje rodina“.
  • Zájemci ve věku od 10 let si připraví studijní kresbu oblíbeného předmětu tužkou na A4. 

Obrázek děti přinesou k přijímacímu pohovoru s dalšími ukázkami vlastní tvorby a společně si o výtvorech popovídáme. 

 

LITERÁRNĚ  DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2023), dramatická průprava

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2023)

úterý 29. srpna mezi 14.00 a 16.00 hodinou v učebně literárně dramatického oboru / koncertní sál školy v přízemí

připravte si recitaci básničky/říkadla, nebo četbu libovolného textu

 

KRITÉRIA, NA JEJIHŽ ZÁKLADĚ PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO ZUŠ ZRUČ N. SÁZAVOU

Hudební obor

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        sluchová analýza /vyšší a nižší tón/

Taneční obor

-        pohyb / opakování jednoduchých cviků po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

Výtvarný obor

-        prezentace vlastní tvorby

Literárně - dramatický obor

-        pohyb / opakování jednoduchých pohybů po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

 

Dodatečné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním zářijovém týdnu pouze v oborech, ve kterých není naplněna kapacita skupin.

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme