5. ročník - 5th year (r. 2014)

Mezinárodní kytarová soutěž - 2014
5. ročník 19. - 21. června 2014

International Guitar Competition - 2014
5th year June 19th - 21nd 2014


VÝSLEDKY/RESULTS

Laureát Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014
The Laureate of the International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2014


Dominika Švendová!!POZOR ZMĚNA!! / !!ATTENTION CHANGE!!

Závěrečný ceremoniál (předání cen vítězům) – Sál Základní umělecké školy / Closing ceremony given by the winners (result will by announced) – in the school hall


KANDIDÁTI 5. ROČNÍKU MKS Zruč nad Sázavou 2014

PARTICIPANTS COURSE OF A GUITARPLAY COMPETITION

I. KATEGORIE / I. CATEGORY

1. Balcarová Marie 29. 6. 2006 CZ
2. Hejdová Markéta 31. 1. 2004 CZ
3. Inderka Jan 4. 1. 2005 CZ
4. Kolář Jan 3. 8. 2005 CZ
5. Kubátová Johanka 21. 3. 2004 CZ
6. Lepschy Anna 23. 7. 2004 CZ
7. Pechlátová Barbora 22. 5. 2006 CZ
8. Stoyan Ljubov 16. 8. 2004 UA
9. Svěrák Tadeáš 2.1. 2005 CZ
10. Šarlinger Martin 15. 3. 2004 CZ
11. Šarlinger Ondřej 15. 3. 2004 CZ
12. Šimek Matěj 20. 12. 2004 CZ
13. Vodičková Veronika 17. 7. 2004 CZ

 

II. KATEGORIE / II. CATEGORY

1. Bártková Patricie 21. 12. 2002 CZ
2. Brzezicha Agata 11. 8. 2003 PL
3. Cibulková Anna 4. 3. 2002 CZ
4. Čajanová Denisa 25. 6. 2002 CZ
5. Eislerová Kristýna 10. 8. 2002 CZ
6. Ivanová Júlia 1. 1. 2002 SK
7. Kollárová Edita 8. 10. 2002 SK
8. Kospachová Pavlína 16. 4. 2003 CZ
9. Kozáková Kateřina 7. 8. 2002 CZ
10. Lédl Martin 18. 8. 2002 CZ
11. Lis Oliwia 22. 2. 2003 PL
12. Papierz Marta 28. 4. 2002 PL
13. Pažoutová Anežka 25. 11. 2002 CZ
14. Puchý Simon 19. 2. 2003 SK
15. Tkáč Adam 17. 2. 2003 SK
16. Tomáš Ondřej 3. 3. 2002 CZ

 

III. KATEGORIE / III. CATEGORY

1. Beshir Robin 22. 2. 2001 CZ
2. Firtová Ema 7. 12. 2001 SK
3. Kohout Kryštof 25. 7. 2000 CZ
4. Kolář Radomír 4. 5. 2001 CZ
5. Komzáková Anna 24. 8. 2000 CZ
6. Machová Kristýna 29. 4. 2000 CZ
7. Nosov Andrey 19. 7. 2000 RU
8. Šmátralová Beata 14. 9. 2000 CZ
9. Wichterle Ladislav 9. 9. 2001 CZ
10. Zlámalová Michaela 24. 7. 2001 CZ

 

IV. KATEGORIE / IV. CATEGORY

1. Balvonová Julie 30. 3. 1998 SK
2. Beshir Carmen 5. 10. 1998 CZ
3. Čížková Kamila 16. 4. 1999 CZ
4. Jakubčíková Veronika 6. 8. 1999 CZ
5. Jelínková Eliška 2. 12. 1998 CZ
6. Kozák Tomáš 16. 11. 1999 CZ
7. Luběna Matěj 18. 7. 1999 CZ
8. Malý Ondřej 15. 6. 1999 CZ
9. Myslivec Matěj 14. 7. 1998 CZ
10. Rous Ota 19. 1. 1999 CZ
11. Rozsívalová Terezie 17. 12. 1999 CZ
12. Stefański Michal 26. 12. 1999 PL
13. Švendová Dominika 9. 8. 1998 CZ
14. Tvrdý David 3. 5. 1998 CZ
15. Zlámal Petr 27. 9. 1998 CZ

 

V. KATEGORIE / V. CATEGORY

1. Hanik Jiří 11. 6. 1998 CZ
2. Nesrstová Viktorie 12. 8. 1995 CZ
3. Novotná Klára 11. 3. 1997 CZ
4. Nulíčková Kristýna 23. 12. 1996 CZ
5. Stránský Jan 1. 9. 1994 CZ
6. Strukiel - Piotrowski Oskar 22. 4. 1997 PL
7. Škarecký Jan 5. 9. 1997 CZ
8. Taberyová Viktorie 28. 5. 1996 CZ
9. Vedralová Markéta 8. 11. 1996 CZ


 

Hlavní partner soutěže
The main partner of the competition


Matoušek Petr a Vladimír Mikulka
Matoušek Petr - vizitka

PETR MATOUŠEK, partner 5. roč¬níku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sá¬zavou 2014. Jeden z nejvyhledávanějších stavitelů mistrovských kytar nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Jeho nástroje vlastní celá plejáda českých kytaristů (P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík V. Mikulka atd.)ze světových např. M. Vesely, M. Schwarz, Costas Cotsiolis, Zoran Dukič. Celou řadu nástrojů má v Polsku, Maďarsku, ale i v USA.

PETR MATOUŠEK, the partner of the third year of The International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2014. One of the most reputable builders of the master guitars, not only in the Czech Republic, but also in the Central Europe. His instruments are owned by the broad range of the Czech guitarists (P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík, V. Mikulka atd.), and also by many foreign ones e.g. M. Vesely, M. Schwarz, Costas Cotsiolis, Zoran Dukic. He sells a wide range of instruments in Poland, Hungary, but also in the USA.

Mistrovský nástroj Petra Matouška obdrží Laureát 5. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014.

The laureate of the 5th International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2014 will receive a master instrument of Petr Matoušek.


Partneři soutěže / Partners of the competition


Hruš Richard
Kříha pavel

Mistři kytaráři Richard Hruš a Pavel Kříha darují své nástroje vítězům III. a IV. kategorie.

Masters Richard Hruš and Pavel Kříha will donate their instruments to the winners of the 3rd and the 4th category.

Kostel ve Zruči n.S.

Poděkování patří panu Jaroslawu Szeraszewskemu, faráři ve Zruči nad Sázavou, za poskytnutí prostor kostela Povýšení sv. Kříže ke konání večerních koncertů.

The big thanks belongs to Mr. Jaroslaw Szeraszewski, the dean of Zruč nad Sázavou for allowing us to use the premises at the church Povýšení sv. Kříže for the evening concerts.

 

plakát soutěže 2014 Prof. Martin Mysliveček

Těším se na vás, na účastníky 5. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014.
Předseda poroty - prof. Martin Mysliveček.

I am looking forward to you, participants of the 5th year International guitar competition Zruc nad Sazavou 2014.
Chairman of the jury - prof. Martin Mysliveček

 

FACEBOOK

Facebook - International guitar competition/ Mezinárodní kytarová soutěž

Informations for foreign participants shall be provided by:

Patrick Vacík

Skype: patrick240184
e-mail: pat.vacik@volny.cz
tel.: .+420 608 243 806


Information for foreign participants of competition:

 

„APPLICATION“Informace pro účastníky soutěže:

 

„PŘIHLÁŠKA“bulletin zadní strana


Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme