O škole

Přijímání žáků

Šablony I -  OP JAK - ZUŠ Zruč nad Sázavou

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora využití inovativních forem výuky žáků (např. formou projektových dnů ve škole a mimo školu). Dále projekt podpoří další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy (včetně výuky angličtiny) a nabídne prostor pro spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejností (komunitní setkávání v ZUŠ).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006882

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

Grantová výzva "Piana do škol"
Odkaz na elektronickou žákovskou knížku
Projekt Šablony I OP JAK - ZUŠ Zruč nad Sázavou
 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme