přihláška

Přijímací řízení do všech oborů studia na následující školní rok proběhne v těchto termínech

19. června 2024 (středa)   od 14:00 – 17:00

24. června 2024 (pondělí) od 14:00 – 17:00

Registrace k talentové zkoušce a podání přihlášky

Co udělat, pokud chci přihlásit syna/dceru do Základní umělecké školy:

 1. rezervovat si den a čas v elektronické přihlášce – rezervace termínu, kdy přijde žák s rodičem do školy na přijímací zkoušky Elektronickou přihláškou (nabídka volných studijních zaměření bude k dispozici v první polovině měsíce června)
 2. stáhnout, vytisknout a vyplnit tyto dva dokumenty Přihlášku a Matriku, přinést s sebou na rezervovaný termín přijímací zkoušky 
 3. dostavit se na přijímací zkoušky se svým synem/dcerou podle vybraného oboru

POZOR! Elektronická přihláška není platný školní dokument, slouží pouze k registraci a rezervaci termínu talentové přijímací zkoušky. Bez provedení kroku 1 nelze žáka administrativně zařadit do přijímacího procesu.

Talentová zkouška               

Cílem přijímací (talentové) zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. K talentové zkoušce se dostaví dítě spolu se zákonným zástupcem. U talentové zkoušky je třeba předložit podepsanou přihlášku a matriku, která je ke stažení ve výše uvedených odkazech.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Každý obor si stanovuje činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady potřebné ke studiu vybraného oboru. Jednotlivé činnosti jsou přijímací komisí, jejíž členy jmenuje ředitel školy, hodnoceny od 0  do 10 bodů.

 • 0 - 1 b. - uchazeč nezvládá hodnocené činnosti,
 • 2 - 4 b. - uchazeč zvládá hodnocené činnosti s problémy,
 • 5 - 7 b. - uchazeč zvládá hodnocené činnosti s drobnými nedostatky, reaguje na podněty zkoušejících,
 • 8 - 9 b. - uchazeč zvládá hodnocené činnosti bez problémů,
 •    10 b. uchazeč projevuje velmi dobré předpoklady ke studiu.¨

Hudební obor          

Dispozice/předpoklady pro studium jsou ověřovány prostřednictvím těchto činností:

 • zpěv písně,
 • sluch (rozlišení tónů - počet tónů, různá výška apod).
 • intonace (zopakování hraného tónu)
 • rytmus (zopakování vytleskaného rytmu)
 • fyzické předpoklady
 • sociální zralost

Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

 

↑ Nahoru