studium

Výtvarný obor je v našem pojetí prostor, kde můžeme s dětmi při výtvarných činnostech spoluutvářet svoji bezprostřední realitu. Podporujeme přirozenou dětskou vnímavost k okolnímu světu, rozvíjíme schopnost dívat se a podporujeme odvahu vlastním názorem hodnotit pozorovaný jev nebo umělecké dílo. Učíme se od mistrů, ale hledáme také vlastní cesty, jak výtvarně uchopit nápady a jak své představy výtvarnými prostředky sdělit ostatním. Seznamujeme se v rámci motivace s výtvarnou kulturou napříč dějinami a výtvarnými disciplínami. Respektujeme pravidla výtvarné teorie, abychom je mohli tvořivě uplatňovat a případně překračovat hranice. Jsme škola a znalost teorie je pro pochopení výtvarných zadání nezbytná, proto věnujeme dost času výkladu a diskusi. Nejsme kroužek, neprodukujeme efektní solitérní výrobky. Učíme se správné návyky pro práci s kreslířskými, malířskými, sochařskými a grafickými materiály. Obtížnost zadání s věkem žáků roste, dovednosti se zdokonalují, znalosti prohlubují, vše co děláme, na sebe navazuje. Činnosti v průběhu školního roku cyklicky střídáme. Témata volíme aktuálně v návaznosti na přírodní a společenské dění. Experimentujeme se zdánlivě nevýtvarnými materiály, kombinujeme techniky. Upřednostňujeme fyzický kontakt s materiálem a klasickou výtvarnou průpravu. Počítače a tablety považujeme za užitečný nástroj a podporujeme individuální projekty žáků vznikající v tomto prostředí. Propojujeme řemeslné dovednosti s konceptuálním promýšlením vlastních nebo skupinových projektů. O své práci jsou naši žáci schopni mluvit a hodnotit sebe i spolužáky. Chyby považujeme za skvělou příležitost posunout se na neprobádaná území a najít neotřelá řešení. Podporujeme intenzivní práci žáků, kteří se chtějí připravit na talentové přijímací zkoušky na umělecké střední školy. Vedeme žáky k návštěvám výstav a zájmu o současné výtvarné umění. Vystavujeme v ZUŠ i na odloučených pracovištích a podle příležitostí se podílíme na akcích pořádaných ve městě nebo spolupracujeme s jinými ZUŠ na zajímavých projektech. Snažíme se kvalitní výuku zajistit na všech místech poskytovaného vzdělávání. Propojujeme žáky z různých pracovišť, kde působí naše ZUŠ, při týdenním plenérovém soustředění, které pořádáme jednou za dva roky.

Organizace výuky

Základní studium

  • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1–2 roky, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

↑ Nahoru