Příprava na mezinárodní výtvarnou soutěž Lidice 2023