Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, březen