Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou
6. ročník
23. - 25. červen 2016International Guitar Competition Zruč nad Sázavou
6th Bienale
June 23 - 25 2016International Guitar Competition

I have already thought about organization of the International quitar competition for several years. During my teacher profesion, me with my pupils have taken a part of many quitar competitions in Czech republic and in foreign countries too, and I have realized that, there is not any quitar competition with international participation, where the youngest musicians can present themselves. I have consultated this topic with the front quitar educationist from Bohemia, Slovakia and Poland and they have recommanded me to give effect this competition riding.

Jiří FremlMezinárodní kytarová soutěž

Myšlenkou uspořádat mezinárodní kytarovou soutěž jsem se zabýval již několik let. V průběhu své pedagogické praxe jsem se zúčastnil se svými žáky mnoha kytarových soutěží v České republice, Slovenské republice, Polsku, SRN a uvědomil jsem si, že neexistuje v Čechách kytarová soutěž, kde se mohou prezentovat ti nejmenší hudebníci. Po konzultacích s předními kytarovými pedagogy z Čech, Slovenska a Polska mně bylo doporučeno toto soutěžní klání uskutečnit.Vložil jsem do přípravy soutěže všechny zkušenosti z mé dlouholeté pedagogické praxe a také všechny nové poznatky a informace z mého působení v SRN, Rakousku, Polsku a Slovensku. Budu se snažit ztvárnit podmínky i průběh soutěže tak, aby to vše bylo přínosem pro soutěžící i pro pedagogy.

Jiří Freml