Výšlap na rozhlednu Babka, 4.6.2017

První červnovou neděli odpoledne se uskutečnil II. ročník pochodu na rozhlednu nad naším městem. 

Před samotným startem většina účastníků využila možnosti navštívit budovu ZUŠ a nahlédnout tak do činnosti jednotlivých uměleckých oborů. Po té  byli všichni vybaveni výšlapními plánky a vyrazili  do přírody.  Během 1,5 km dlouhé trasy s několika zábavnými zastaveními děti plnily úkoly z jednotlivých oborů, které si pro ně připravili členové spolku. Škoda , že ani letos nám  počasí moc nepřálo, ale i přesto se akce  zúčastnilo 70 registrovaných dětí ve věku 2-12 let za doprovodu svých rodičů.

Spolek s radostí přispěl na pitíčko na startu,  drobné odměny po cestě  a sušenku v cíli. 
U rozhledny byla možnost se ve stánku s občerstvením posilnit klobásou, či odměnit cukrovou vatou. Děkujeme panu Brožovi za zajištění občerstvení pod rozhlednou.
 
Naše velké díky patří všem organizátorům a rodičům za jejich ochotu a perfektně připravená stanoviště.
Panu učiteli Janu Kopřivovi děkujeme za tvorbu plakátů, plánků trasy a označení stanovišť.
 

Pevně věříme, že se akce všem zúčastněným líbila a budeme se těšit zase za rok.

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme