Exkurze výtvarného oboru ZUŠ do pražských galeríí: Rudolfinum - Kryštof Kintera /  Veletržní palác - Impresionisté, 18. 10. 2017

Exkurze  byla nabídnuta všem žákům výtvarného oboru starším deseti let a zúčastnilo se jí 21 žáků ze Zruče a z odloučených pracovišť . Ti v pražském Rudolfinu navštívili výstavu jednoho z našich nejlepších současných výtvarných umělců Krištofa Kintery. Výstava na žáky udělala velký dojem a pro mnohé se stala bezprostřední inspirací pro vlastní výtvarné pokusy s netradičními  sochařskými materiály.  Ve výtvarné dílně  s  názvem  „Od světla k barvě“ pak žáci pracovali ve třech skupinkách pod vedením zkušené lektorky. Velkým přínosem byl  zážitek jiného lektorského vedení a  přímého setkání se vzácnými originály obrazů.

 

 

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme