Co plánujeme

Pozvánka

na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou

Vážení členové,

srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou, která se koná v úterý 30. 1. 2018 od 18.00 hod. v budově Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou, ul. Na Pohoří 575 v koncertním sálu v přízemí objektu.

Začátek prezence je od 17,45 hodin.

Pokud se nebudete moci schůze zúčastnit osobně, prosíme, abyste udělil jinému členu spolku, případně třetí osobě, plnou moc.

Program schůze:

1.    Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny

2.    Schválení programu členské schůze

3.    Informace o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017

3.1  Zpráva o činnosti za rok 2017 - Jana Šimková

3.2  Zpráva o hospodaření za rok 2017 -  Radka Fuchsová

3.3  Revize a podpis výše uvedených zpráv členy kontrolní komise - členové kontrolní komise

3.4  Schválení řádné účetní závěrky a způsobu použití zisku  

4.    Volba nového předsedy, pokladníka spolku a členů kontrolní komise.

5.    Plán činnosti na rok 2018 – Tereza Krutilová

5.1  Rozpočet spolku na rok 2018 – Tereza Krutilová

5.2  Informace o schválených dotacích „4 pro děti“ (Tereza Krutilová)

       1) na akci „Výšlap na Babku 2018“

       2) na akci „Karneval pro děti 2018“

       3) na činnost: „Kulturní aktivity pro děti a na podporu dětí ze Zruče n. S. a okolí“

5.3 Přerozdělení finančních prostředků z dotace na činnost pro jednotlivé obory ZUŠ  -Tereza Krutilová

6.   Diskuse

7.   Úkoly

8.   Ukončení schůze

      

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ve Zruči nad Sázavou, dne 9. 1. 2018

Jana Šimková

předseda

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme